ห้ามพลาดบุญใหญ่ในชีวิต! ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานีระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แม่น้ำโขง กับการเชื่อมโยงระหว่างไทย-จีน และนานาทัศนะจากผู้ว่าไทย รมว.วธ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงจัดสร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ บ.เอกชนไทยและญี่ปุ่น ส่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุแผ่นดินไหว จ.อิชิกาวะ ครั้งที่ 2 พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจังหวัดขอนแก่น
ข่าวจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวจังหวัดอุดรธานี
ข่าวจังหวัดหนองคาย
ข่าวจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข่าวจังหวัดสกลนคร
ข่าวจังหวัดบึงกาฬ
ข่าวจังหวัดเลย
ข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พบปะเยี่ยมเยียน คณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางไปอบรมที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามบินนานาชาติ จ.อุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหารโทรทัศน์ วิทยุ ให้การต้อนรับและส่งคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว ไปร่วมกิจกรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามบินนานาชาติอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “แสงธรรมนำทาง”  เนื่องในโอกาสการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นปีที่ 63
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “แสงธรรมนำทาง”
เนื่องในโอกาสการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นปีที่ 63 พร้อมด้วยผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น (NBT ขอนแก่น)
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ PRD1 NEXT TO 2024 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ PRD1 NEXT TO 2024 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
ผอ.สปข.1 ร่วมหารือการจัด "งานมหกรรมหมอลำพื้นบ้าน  ฮีตสิบสองตามฮอยอีสาน" ในงาน เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2566
18 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัด "งานมหกรรมหมอลำพื้นบ้าน ฮีตสิบสองตามฮอยอีสาน" ในงาน เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28- พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น
แจ้งความจำนงขอจองกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2566
คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดนวการาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น แจ้งความจำนงขอจองกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2566 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ผอ.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์  ผอ.สผป.  จัดประชุมชี้แจงเบื้องต้นแผนและงบประมาณ ปี 2567
ผอ.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ ผอ.สผป.
จัดประชุมชี้แจงเบื้องต้นแผนและงบประมาณ ปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สปข.1