Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจังหวัดขอนแก่น
ข่าวจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวจังหวัดอุดรธานี
ข่าวจังหวัดหนองคาย
ข่าวจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข่าวจังหวัดสกลนคร
ข่าวจังหวัดบึงกาฬ
ข่าวจังหวัดเลย
ข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

แจ้งความจำนงขอจองกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2566
คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดนวการาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น แจ้งความจำนงขอจองกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2566 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ผอ.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์  ผอ.สผป.  จัดประชุมชี้แจงเบื้องต้นแผนและงบประมาณ ปี 2567
ผอ.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ ผอ.สผป.
จัดประชุมชี้แจงเบื้องต้นแผนและงบประมาณ ปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สปข.1
PRD1 Big Cleaning Day
PRD1 Big Cleaning Day