Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจังหวัดขอนแก่น
ข่าวจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวจังหวัดอุดรธานี
ข่าวจังหวัดหนองคาย
ข่าวจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข่าวจังหวัดสกลนคร
ข่าวจังหวัดบึงกาฬ
ข่าวจังหวัดเลย
ข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู
สนง.สถิติ เผยสำรวจสวัสดิการรัฐ พบคนพึงพอใจบริการ "สิทธิบัตรทอง" มากกว่า "สิทธิประกันสังคม"
ที่ประชุม ครม. รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 ชี้ประชาชน 97% ไม่พบปัญหาการใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอสร้างความเท่าเทียมทุกสิทธิการรักษา ทั้งคุณภาพยา-บริการ

เลือกตั้ง 2566

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

PRD1 Big Cleaning Day
PRD1 Big Cleaning Day
คณะกรรมการตรวจงานการปรับปรุงห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ก่อนเริ่มใช้งานจริง