Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและมหกรรมมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

image
image
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและมหกรรมมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
image
image