ข่าวเด่น

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
“หมอยง” ห่วงการใส่หน้ากากอนามัยอาจมีผลปิดกั้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กเล็ก โดยเฉพาะภาษาพูด-ภาษาท่าทาง แนะอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในบ้าน
image
กลับจากต่างประเทศทั้งที ขอหิ้ววัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ชอบมาฉีดเองในประเทศแบบนี้ได้หรือไม่ คำตอบจาก อย. ยืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ได้ ผิดกฎหมายทั้งคนฉีดและคนให้ฉีด

ออนซอนอีสาน

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

image
image
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

Infographic บทความ และ วารสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
“หมอยง” ห่วงการใส่หน้ากากอนามัยอาจมีผลปิดกั้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กเล็ก โดยเฉพาะภาษาพูด-ภาษาท่าทาง แนะอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในบ้าน
image
กลับจากต่างประเทศทั้งที ขอหิ้ววัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ชอบมาฉีดเองในประเทศแบบนี้ได้หรือไม่ คำตอบจาก อย. ยืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ได้ ผิดกฎหมายทั้งคนฉีดและคนให้ฉีด

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
image
image