Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ที่ประชุม ครม. รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 ชี้ประชาชน 97% ไม่พบปัญหาการใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอสร้างความเท่าเทียมทุกสิทธิการรักษา ทั้งคุณภาพยา-บริการ

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

image
image

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
ที่ประชุม ครม. รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 ชี้ประชาชน 97% ไม่พบปัญหาการใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอสร้างความเท่าเทียมทุกสิทธิการรักษา ทั้งคุณภาพยา-บริการ

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
image
image