"เกาะติดพายุไต้ฝุ่นโนรู" หน้าที่ภารกิจสำคัญที่คนกรมประชาสัมพันธ์ต้องมีส่วนร่วม หลังตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม หรือJIC

สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุมคณะทำงานศูนย์ JIC เพื่อแจ้งข่าวสารแก่ ประชาชนในพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน ให้รับรู้สถานการณ์ โดยใช้ศักยภาพของหน่วยสื่อทั้ง โทรทัศน์ NBT11ทีวีอีสาน สวท.13 สถานีและสื่อออนไลน์เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ที่จะรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบ และเตรียมตัว รับมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และ การช่วยเหลือของภาครัฐ รวมทั้ง คำแนะนำที่ต้องการให้ประชาชนปฏิบัติ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :