ประชุมหารือโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :