เริ่มแล้ว"มหกรรมแคนโลก" ครั้งที่ 1 และพิธีประกาศรางวัลแคนนาคราช ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลขานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมในงาน"มหกรรมแคนโลก" ครั้งที่ 1 และพิธีประกาศรางวัลแคนนาคราช ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar