สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือนำเสนอผลงาน กปส. ต่อ รมต.นร.และงานวันครบรอบสถาปนา กปส. 89 ปี

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :