รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

       นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งนิเทศติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกรมประชาสัมพันธ์โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพัน์เขต 1 นำผู้บริหารในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ร่วมนิเทศงาน มีนายกิตติพงษ์ ถวายชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ
       โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการจัดทำแผนอย่าปล่อยให้แผนอยู่ในกระดาษ ถ้าไม่เป็นไปตามแผนจะต้องมีการปรับแผน จะต้องมีการสำรวจผู้รับฟัง อาจจะดำเนินการเองหรือร่วมมือกับสถาบันต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ทราบตัวเลขของผู้รับฟัง ในเรื่องของการจัดทำแผนความเสี่ยงจะต้องร่วมกันทำในแต่ละฝ่ายเพราะจะรับทราบข้อมูลหน้างานของตัวเองได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญจะต้องมีความรัก ผูกพันธ์ ต่อองค์กร.


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar