ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันนี้ (7ก.พ.2565) ที่ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ประชุม ผู้บริหาร หน่วยสื่อในสังกัดทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นและ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานด้านต่างๆ และหารือ การจัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ที่กำหนดจัด ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar