นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแสดง NBT ขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลคลิปคุณภาพให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ด้วย

"องค์กรแห่งคุณภาพ" คือเป้าหมายการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ใน โอกาสครบรอบ 62 ปี 6 พฤศจิกายน 2565 โดยวันนี้ได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์อินทร์หรือพระอินทร์เป่าสังข์ที่ชาวกรมประชาสัมพันธ์ให้ความเคารพและศาลเจ้าพ่อมอดินแดง โอกาสนี้นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมในพิธีทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสสำคัญนี้ที่บริเวณห้องส่ง NBT ขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และมีพิธีมอบรางวัลคลิปคุณภาพให้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สามารถผลิตชิ้นงานขยายผลประเด็นการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายขององค์กร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ที่พร้อมจะก้าวสู่ PRD1 next 2 0 2 3


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :