รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปข.1 ตรวจนิเทศงานและเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สวท.กาฬสินธุ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร สปข.1 ตรวจนิเทศงานและเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar