สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การรายงานข่าวประกอบเสียงทางวิทยุ" ณ ห้องประชุม สปข.1

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การรายงานข่าวประกอบเสียงทางวิทยุ" ณ ห้องประชุม สปข.1 เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar