หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

                   ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยมีนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) ให้การต้อนรับ และร่วมหารือการกำหนดแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจของสถาบัน อาทิ ขอนแก่นฟอรัม แม่น้ำโขงฟอรัม และอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล เป็นต้น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :