สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 จัดประชุมสื่อสารแผนประจำปีงบ 2566 Smart prd1 next 2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 เป็นประธานการประชุมสื่อสารแผนประจำปีงบ 2566 Smart prd1 next 2023 โดยมีผู้บริหารหน่วยสื่อสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :