สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ควงแขนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่น ของพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ประจำปี 2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ควงแขนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่น ของพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ประจำปี 2566

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การผลิตรายการ และการนำเสนอข่าวที่สามารถสร้างความเข้าใจ เข้าถึงประชาชน จนทำให้เกิดการยอมรับและเป็นที่นิยม ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีการจัดประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่นระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน

และล่าสุด ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ประกาศผลการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่นระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค 1 ประจำปี 2566 ผลการประกวดดังนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ระดับภาค 1 ประจำปี 2566 ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และรองอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หนงบัวลำภู และ หนองคายได้รับรางวัลชมเชยร่วม

ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่นระดับเขต โดยมีรองอันดับ 1 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และรองอันดับ 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และหนงบัวลำภู


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar