ข้าราชการใหม่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ในช่วงหลังปีใหม่มีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1จำนวน 2 ท่าน คือ 1.น.ส.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ย้ายมาจากสำนักนโยบายและแผนฯกรมประชาสัมพันธ์ กทม.และ 2.นายภาณุวัช คนเชี่ยว นายช่างศิลป์ชำนาญงาน ช่อง11ขอนแก่นย้ายมาจากช่อง 11 กรุงเทพฯแต่ช่วยราชการที่ ปชส.มหาสารคามโดยเข้ารายงานตัวกับดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ได้มอบนโยบายในการปฎิบัติงานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และหน่วยงานราชการ - ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar