เจ้าหน้าที่ สปข.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) (ผ่านระบบ Teleconference) ครั้งที่ 5/2566

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :