สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ ที่ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น และส่วนฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อให้นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นและสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นสามารถปรับตัว เก็บเกี่ยวความรู้และเพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ โลกการทำงานในอนาคต


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar