ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น

 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น โดยมี นาย ธีรยุทธ ดวงมณี ผู้อำนวยการสถานีฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้กล่าวถึงความตั้งใจที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน แม้วิธีการทำงานอาจแตกต่างกัน แต่ทุกหน่วยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายใต้ชื่อครอบครัวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นทุกระดับ  นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้มีการวางแผนการผลิตสื่อร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการเวลาให้ได้ตามเกณฑ์ของสำนักงาน กสทช. และสร้างผลงานคุณภาพ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งนี้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผลงานต่างๆ ที่ได้ผลิตและเผยเเพร่ เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ และประชาชน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar