สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายในห้วงเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มอบหมายให้ส่วนฝ่ายต่างๆดำเนินการเช่น การเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่,การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :