ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดประชุมมอบหมายงาน การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar