สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เสริมภูมิให้ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร NBT ทีวีอีสาน

วันนี้ (15 ก.ย.65) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในฐานะ ผอ. สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NBT ทีวีอีสาน) ได้พูดคุยแนวทางการทำงาน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว ของศูนย์ผลิต NBT ขอนแก่น ว่าให้ทุกคนทำงานด้วยใจรักแล้วจะทำให้งานออกมาดี สถานีเราเป็นสื่อที่ให้ข่าวสารและให้สาระความรู้แก่สาธารณะ มี ผอ.NBT ขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายข่าว ห้วหน้าฝ่ายรายการ ทีม บก.ข่าว ผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการ ทีมโซเชียล ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรูปแบบการทำงาน ในปีงบประมาณใหม่ 2566 โดยนำจุดเด่นจากปีนี้ไปต่อยอด และจุดที่ต้องพัฒนาต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :