นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนฯ ณ หอประชุมโปงลาง วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนฯ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 บรรยายพิเศษ “ บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ” และพบปะเครือข่ายฯ ณ หอประชุมโปงลาง วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มีศูนย์กลางระบบข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar