สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล PRD1 Smart Transformation เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล PRD1 Smart Transformation เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วยเทคนิคคลิปวีดิโอขนาดสั้น กระชับ มี Storytelling รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการ SMART Integration PRD1 ซึ่งเป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ TikTok มีนายพิพัฒน์ อัฒพุธ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก บรรยายในหัวข้อ “เทคนิค TikTok ปลดล็อคสื่อสารภาครัฐ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อของหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมจำนวน 50 คน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar