สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส) ประจำปี 2565

วันนี้(28 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส) ประจำปี 2565 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรักและสามัคคีในองค์กร


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :