สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง สื่ออย่างไร? ให้โดนใจวัยรุ่น

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง สื่ออย่างไร? ให้โดนใจวัยรุ่น โดย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สปข.1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปสู่เยาวชน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :