ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี

(10 มีนาคม 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นาย บัญชา กันหาสินธ์ุ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาย กิตติพงศ์ ถวายชัย นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ พร้อมชื่นชมการทำงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ที่เก่งและมีศักยภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เห็นได้จากการทำหน้าที่ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงพิ้นที่ตรวจราชการจนได้รับคำชื่นชม ทั้งนี้ ได้แนะนำมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำเครือข่ายมาร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้อีกด้วย 

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ผูกพันเหมือนครอบครัว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้านข้อเสนอแนะได้แนะนำให้พัฒนาการทำงานกับเครือข่าย ทั้ง เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เอง และเครือข่ายภายนอก รวมถึงให้ตั้งเป้าหมายในการทำผลงานเด่นๆ เดือนละ 1 เรื่อง


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar