ทีมเขต 1 เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัล Smart Prd 1 Plus บุคลากรหน่วยสื่อในสังกัด เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพ

ทีมเขต 1 เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัล Smart Prd 1 Plus บุคลากรหน่วยสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพ

วันนี้(16 พ.ย.2564) ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมผู้ผลิตชิ้นงานของหน่วยสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่ตรงประเด็น ครบถ้วน ทันเวลาน่าสนใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเท่าเทียม มีประสิทธิภาพและร่วมงานกันวางแนวทางการนำเสนอคลิปโครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้น่าสนใจและมีคุณภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์จังหวัด 11 จังหวัด ร่วมอบรมแบบออนไลน์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar