27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นำโดย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักฯเปิดปฏิบัติการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส.) ครั้งที่ 1/2566 ทำความสะอาดสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงานเพิ่มมากขึ้น

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :