นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และร่วมประชุมผู้บริหารสำนักฯ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และร่วมประชุมผู้บริหารสำนักฯ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ให้การต้อนรับ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar