สปข.1 จัดประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ ภาค 1 ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 66 เวลา 10.00 น.

สปข.1 จัดประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ ภาค 1 ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สปข.1

โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 เป็นประธาน

และผู้บริหาร สปข.1 ปชส.ภาค 1 เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar