สปข.1 ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น ประชุม Focus Group ถอดบทเรียนการผลิตรายการเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

สปข.1 ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น ประชุม Focus Group ถอดบทเรียนการผลิตรายการเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 มิถุนายน 2564 รวมจำนวน 31 ครั้ง โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง NBT ขอนแก่น และ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการพิเศษในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในโอกาสต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :