รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์(นางทัศนีย์ ผลชานิโก) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกอบด้วย สถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ ห้องประชุม ส่วนเทคนิค สปข.1

.

โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมคณะผู้บริหาร สปข.1 ให้การต้อนรับ ในงานมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์ (Zoom)

.

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรชิต กมลรัตน์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายชัยณรงค์ แสงทอง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar