่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 "Transform วิทยุ สู่โลก Digital" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 ก.ค.2565 ที่โรงแรมเดอะเปียโน รีสอร์ท จังหวัดนคราราชสีมา
.
นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 "Transform วิทยุ สูโลก Digital"
.
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2565
ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :