สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถ่ายทอดสด บรรยากาศประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ปฏิบัติราชการถ่ายทอดสดบรรยากาศประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :