สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดำเนินการจัดโครงการ การสนทนา(Focus Group) การบริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อบุคคล และสื่อดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการการสนทนา (Focus Group) การบริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อบุคคล และสื่อดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เชต 1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar