ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางทัศนีย์ ผลชานิโก)ให้เกียรติร่วมกับผู้บริหารในพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 62 ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

(นางทัศนีย์ ผลชานิโก)ให้เกียรติร่วมกับผู้บริหารในพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 62 ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

" สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ "


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar