สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมพิจารณาร่าง MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  น.ส. เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ ผอ.สผป. ร่วมประชุมหารือและพิจารณารายละเอียดของร่าง MOU ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :