ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ให้การต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะ เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :