ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นาย ธเนศ สุริกัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลืองานในระดับเขตด้วยดีเสมอมา ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ด่านซ้าย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ถือเป็นวัตถุดิบอย่างดีในการสร้างสรรค์งาน ผลิตชิ้นงานคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของเครือข่ายในพื้นที่ที่สามารถเป็นทั้งแหล่งข้อมูล และผู้ร่วมผลิตรายการได้อีกด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar