ผอ.สปข.1 ขอนแก่น เป็นประธานสวดพระอภิธรรม คุณยายลุน  บุญหล้า มารดานายคัมภีร์ บุญหล้า นายช่างไฟฟ้าฯสวท.อุดรธานี

วันนี้ 26 มกราคม 2565  เวลา 18.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานสวดพระอภิธรรม คุณ.ยายลุน  บุญหล้า มารดานายคัมภีร์ บุญหล้า นายช่างไฟฟ้าฯสวท.อุดรธานีและคุณยายนายอมร น้อยเสนา นายช่างไฟฟ้า ฯ สทท.ขอนแก่น ที่บ้านเลขที่  44  หมูู่  3 บ้านคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว
อ.ห้วยเม็ก  จ.กาฬสินธุ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar