สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ ที่ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นและสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นสามารถปรับตัว เก็บเกี่ยวความรู้และเพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ โลกการทำงานในอนาคต


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :