สปข.1 ร่วมประชุมหารือมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ 2566 (ITA) ณ ห้องประชุม สปข.1 ด้วยระบบประชุมออนไลน์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สปข.1 นำโดย นางสายสมร บัวนิล ผอ.ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และนางกาญจนา อาสาชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชุมหารือมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ 2566 (ITA) ณ ห้องประชุม สปข.1  ด้วยระบบประชุมออนไลน์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar