ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต ตามกรอบข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต ตามกรอบข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์งานภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ผ่านระบบ Zoom กับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1- 8 และผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar