สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​งานด้านข่าว​ รายการ​ ด้านเทคนิค​ และด้านต่างๆ​ ณ​ สำนักประชา​สัมพันธ์​เขต​ 4​ พิษณุโลก​ ตามโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" โดยมี นางระพีพร มีสอาด​ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​เขต​ 4​ พิษณุโลก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน​ ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน ด้านการผลิตข่าวและผลิตรายการงานด้านต่างๆร่วมกัน เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล รวมถึงผลงานต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและน่าติดตาม ต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :