สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 อย่างอบอุ่น

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 นำโดย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวคำแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ในงานมีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 12 ท่าน

มีข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้อาทิเช่น ท่านธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่ 36 ท่านเฉลิมชัย จันทรเสนา อดีตผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นต้น ในปีมีข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่

1.นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

2.นายสุเทพ ทวะลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

3.นางสาวบุญเพ็ง ไทยทองหลาง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

4.นางฑรดา คำไสย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

5.นายจตุรวิทย์ โคตรชุม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สทท.ขอนแก่น

6.นายธงชัย ศรีโยธี นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.กาฬสินธุ์

7.นายศิริพงษ์ โสภากาล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.ชัยภูมิ

8.นายหลักชัย บุญทรัพย์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.หนองคาย

9.นายโพธิ์ทอง คิดดี นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.เลย

10.นายสุริยน ดอกไม้ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สวท.นครราชสีมา

11.นายคำผล กิ่งหลักเมือง แม่บ้าน ระดับ บ2 สวท.กทม (ปฏิบัติราชการ สวท.ขอนแก่น)

12.นายสุเทพ ศรีชัย นักประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :