ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯกับส่วนราชการในกำกับดูแล

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :