อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร สปข.1 พบปะพี่น้องเครือข่ายการประชาสัมพันธ์(อป.มช.) ในกิจกรรม "สร้างเครือข่าย ขยายข่าวสาร" ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลขานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พบปะพี่น้องเครือข่ายการประชาสัมพันธ์(อป.มช.) ในกิจกรรม "สร้างเครือข่าย ขยายข่าวสาร" โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar