สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น รวมพลกิจกรรม 5 ส. เตรียมจัดงาน "ร้อยรักผูกพัน วันเกษียณ" 12 กันยายน 65 นี้

วันนี้ (9 ก.ย.) นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น พร้อมด้วยนางธิดารัตน์ อากรตน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น นางสายสมร บัวนิล ผอ.ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่อาคาร สปข. 1 และบริเวณโดยรอบ NBTขอนแก่น ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานให้สวยงามเพื่อต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2565 นี้จำนวน 12 คน ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน นี้ พร้อมทั้งจัดประชุมผู้บริหาร สปข. 1 ประจำเดือน กันยายน2565 เพื่อติดตามการทำงานเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม โดย สขร. ณ อาคารส่วนเทคนิค อีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีอยู่จำกัดแบบ จิ๋ว แต่แจ๋ว ทำให้สถานที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสวยงาม สะอาด น่าอยู่ยิ่งขึ้น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :