สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

ดร.พร​พิทักษ์​ แม้น​ศิริ​ ผู้​อำนว​ยการส​ำนัก​ประชา​สัมพันธ์​เขต​1​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ และเจ้าหน้าที่​ สำนัก​ประชา​สัมพันธ์​เขต​ 1​ เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก ตามโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" โดยมีนายพิพัฒน์  สัสดีแพง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน ด้านการผลิตข่าวและผลิตรายการ เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล ต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar