สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการศึกษาดูงาน"SMART Integration prd1" โดยมีนางสาวนันทนีย์ ติบใจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและได้นำผู้เข้าศึกษาดูงานชมวิดีทัศน์บรรยายสรุปของสถานี ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน ด้านการผลิตข่าวและผลิตรายการ เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล ต่อไป ในโอกาสนี้นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมบ้านพักข้าราชการของสถานี ฯที่ก่อสร้างเสร็จและตรวจรับงานแล้ว ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างทดแทนบ้านพักเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากอายุการใช้งานมานานกว่า 30 ปี


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar