อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม Smart PRD1 Next 2023 แถลงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และมอบแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2565 จากนั้นพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม Smart PRD1 Next 2023 แถลงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปข.1 โดยกล่าวว่า แนวการปฏิบัติงานปี 2566 ภารกิจที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องเอเปค ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ จะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ การจัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร ให้นำเสนอข้อมูลให้สังคมรับทราบโดยเร็ว


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :